DK Koco Racin Skopje http://www.dk-kocoracin.org.mk www.dk-kocoracin.org.mk en-us DK Koco Racin Skopje. All right reserved. Thu, 30 Mar 2023 11:44:54 +0100 240 Воздухопловни спортови http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=879 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=879]]>Воздухопловна федерација
Галерија „Ко-Ра„ -Голем салон
од 19:00 до 21:00ч
 

. .]]>
Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани
Поетска вечер „Пролет„ http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=878 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=878]]>Поетска вечер со учество на повеќе поети од различни генерации на тема „Пролет„ како де.л од мултимедијалниот проект по повод Денот на пролетта, ден на екологијата

 

Галерија „Ко-Ра„ Голем салон 

19:00ч.
 

. .]]>
Tue, 28 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани
Пролет-поетска вечер http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=881 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=881]]>Tue, 28 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани Ден на пролетта, ден на екологијата http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=880 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=880]]>ОД ВЕЧЕРВА ВО САЛОНИТЕ НА ГАЛЕРИЈА „ КО-РА“ отворена е голема изложба со преку педесетина учесници по повод
Денот на пролетта и Деновите на екологијата која е од ангажиран карактер и оваа година е насловена
„Нашата визија за Алтернативни живеалишта во хармонија со природата“
Оваа традиционална изложба по повод Денот на пролетта и Деновите на екологијата Ј.У Дом на културата „Кочо Рацин“- -Скопје ја одржува повеќе од три децении, континуирано, со бројни еко хепенинзи, перформанси ликовни акции и разни мултимедијални проекти о објектот, салоните на Галерија „КО-РА“, но и надвор, често е и со учесници од други земји и од интернационален карактер, со што непосредно го даваме својот придонес во афирмацијата на оваа исклучително важна проблематика од примарно витално, глобално значење за сиот ареал ширум светот.
Помеѓу овогодишните учесници се:
м-р Марија Светиева, Наим Исени, м-р Валентина Илијевска, Aфердита Кики, м-р Петра Јовановска, м-р Назли Џан, м-р Наталија Пулејкова Радевска, м-р Шчипе Мехмети, Љупчо Бојаров, м-р Христина Зафировска, м-р Маја Танева, Билгаиб Кочишта Биге, м-р Жанета Радевска Спировска, Ангелца Стоиљковиќ, Мира Спировска, Ивона Велковска, Александар Ацо Tаневски, м-р Борјана Ѓоргиевска, м-р Славица Танеска, Лиле Јовановски, Дијана Радевска Стојановска, Емилија Еми Норис, Гордана Каракашевска, Љубе Алексовски, м-р Билјана Билбилоска, Зулејха Али Зубери, Виктор Бранѓолица, Мартин Буровски, Елизабета Костова, проф д-р Билјана Петановска Илиевска, Андријана Андреева/ Ани Соро,Тања Кузманоска, Ленче Коцевска, Сузана Арсова, Анита Огњановска, Дијана Петкова, Дејан Николов, Катерина Биновска, Катерина Сековска Анѓеловиќ, од сферата на дизајнот Невенка Туниќ , енкаустика на Јорданка Мирковска, на стакло -проф д-р Ванѓа Радевска, изложени се и делата на Гордана Винчиќ (Шведска), Ванеса Герсајд од Велика Британија, Биккел од Холандија.... 

. .]]>
Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Изложба на архитектонски факултет http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=874 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=874]]>Архитектонски факултет
Интегрално студио –Кале

  21.03.2023

19:00ч.

Галерија „Ко-Ра„

ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин„-Скопје

. .]]>
Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани
Изложба http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=871 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=871]]>Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани Изложба http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=870 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=870]]>Thu, 16 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани Изложба http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=877 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=877]]>Вo Galerija "KO-RA" vo site pet saloni otvoranje na izlozbata na ucenicite maturanti od Gimnazijata Josip Broz Tito vo ramkite na megjuinstitucionalna sorabotka so J U Dom na kultura "Kocho Racin"-Skopje 

 

. .]]>
Thu, 16 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Вечното танго-Изложба http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=876 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=876]]>Vo Galerija "KO-RA" vo J U Dom na kultura "Kocho Racin"-Skophe vo ramkite na proektot "Vecnoto tango" vo tekve performansot na likovnata umetnica.likoven pedagog i likoven analiticar SARITA KONESKA vob ramkite na multimedijalniot megjunaroden proekt "Vecnoto tango" koe ovaa godina e vo sorabotka so WAG World Arts Games i zdruzuva umetnici od brojni sferi na umetnosta od dvaesetina zemji od svetot 

. .]]>
Fri, 3 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Изложба http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=872 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=872]]>Fri, 3 Mar 2023 00:00:00 +0200Календар на настани Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=856 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=856Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=855 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=855data/file/DE_Budzetski_korisnici%20-%20NOV(9).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=854 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=854Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=853 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=853data/file/BPR_Budzetski_korisnici(12).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=852 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=852data/file/BPR_Budzetski_korisnici(16).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=850 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=850data/file/BPR_Budzetski_korisnici(15)(1).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=848 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=848data/file/BPR_Budzetski_korisnici(14).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=847 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=847data/file/Zavrsna%20-%202022%20-%20KO-RA%20-%20787%20-%20so%20%20potpis%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%B5%D0%B1%20-%20___%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0(2).pdf

 

 

 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=857 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=857data/file/SPD_Budzetski_korisnici(12).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=845 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=845data/file/Zavrsna%20-%202022%20-%20KO-RA%20-%20603-M%20-%20so%20%20potpis%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%B5%D0%B1%20-%20___%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=851 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=851Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=846 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=846data/file/Zavrsna%20-%202022%20-%20KO-RA%20-%20603-M%20-%20so%20%20potpis%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%B5%D0%B1%20-%20___%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=868 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=868data/file/DE_Budzetski_korisnici%20-%20NOV(11).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=849 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=849data/file/BPR_Budzetski_korisnici(15).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Изјава од управител http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=858 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=858data/file/Izjava_od_upravitel(3).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=869 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=869data/file/SPD_Budzetski_korisnici(14).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=867 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=867data/file/BS_Budzetski_korisnici(14).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=866 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=866data/file/BPR_Budzetski_korisnici(18).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Буџетски корисник 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=865 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=865data/file/SPD_Budzetski_korisnici(13).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Финансии завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=860 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=860data/file/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4(1).xls 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Буџетски корисник 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=864 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=864data/file/DE_Budzetski_korisnici%20-%20NOV(10).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Буџетски корисник 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=863 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=863data/file/BPR_Budzetski_korisnici(17).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Буџетски корисник 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=862 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=862data/file/BPR_Budzetski_korisnici(17).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Завршна сметка 2022 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=861 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=861data/file/DB%20-%202022%20-%20787%20-%20KO-RA(1).pdf 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Пропратно писмо http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=859 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=859data/file/Propratno_pismo(3).docx 

. .]]>
Thu, 2 Mar 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Изложба http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=873 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=873]]>Sun, 12 Feb 2023 00:00:00 +0200Календар на настани Пријави за конкурс 2023 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=837 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=837]]>ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ, ДИЗАЈН И АРХИТЕКТУРА, УМЕТНОСТ НА НОВИТЕ МЕДИУМИ И НАУЧНО - ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА (едукативно – интерактивни работилници, трибини, предавања) за 2023г.
Ве повикуваме најдоцна до 28.02.2023г. да ги доставите вашите предлози за промоции, изложби, дебати,предавања, едукативно- интерактивни работилници за млади на долунаведената e-mail адреса.Во прилог на вашите предлози Ве известуваме дека е потребно да доставите проекти за реализација на предметната активност.


На линкот кој што е поставен треба да кликнете и ќе може да ја преземете пријавата за конкурсот. 

. .]]>
Wed, 8 Feb 2023 00:00:00 +0200Вести и настани
Промоција на книгата „Скротителка на змејови “ од Дијана Петкова http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=836 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=836Fri, 18 Nov 2022 07:04:08 +0200Вести и настани http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=829 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=829]]>Tue, 15 Nov 2022 00:00:00 +0200Календар на настани http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=830 http://www.dk-kocoracin.org.mk/content/?id=830]]>Tue, 15 Nov 2022 00:00:00 +0200Календар на настани